26 สิงหาคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ฝนตกต่อเนื่อง'เขื่อนลำปาว'วันเดียวน้ำไหลเข้ากว่า 52 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา: https://www.naewna.com/local/435850
จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีพายุฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณอ่างเก็บน้ำต่างๆหลายแห่งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเขื่อนลำปาว ซึ่งล่าสุดมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างวันเดียว 52 ล้าน ลบ.ม.ทำให้ปริมาณน้ำเขื่อนลำปาวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 565 ล้าน ลบ.ม.จากความจุ 1,980 ล้าน ลบม. อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาติดต่อกัน 3 วัน ยังส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาภูพานลงมาท่วมพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอนาคู และห้วยผึ้งหลายร้อยไร่ นอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มอีกด้วย ซึ่งทางนายไกรสร กองฉลาด ได้สั่งการให้นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะการนำเครื่องสูบน้ำออกช่วยเหลือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์เขื่อนลำปาวล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลายวัน โดยวัดปริมาณฝนได้ 39 มม. ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาวล่าสุด 52 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 565 ล้าน ลบ.ม.จากความจุระดับกักเก็บ 1,980 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็นร้อยละ 28.54 ทั้งนี้ทางโครงการฯยังคงส่งน้ำเข้าคลอง เพื่อเติมพื้นที่เสริมฝนให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม และนาข้าวบางส่วนเฉลี่ยวันละ 1 ล้าน ลบ.ม.พร้อมกับส่งเครื่องสูบน้ำออกไปให้การช่วยเหลืออีกด้วย อย่างไรก็ตามคาดว่าหากสถานการณ์ยังตกอีกเช่นนี้ จะทำให้เขื่อนลำปาวมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีก เพื่อที่จะกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้งต่อไป